RUH VE BEDEN SAĞLIĞI BİR BÜTÜNDÜR. RUH SAĞLIĞINIZI KORUYUNUZ.
Dr.İbrahim Afif KARAKILIÇ                                                                                                                  
Psikiyatri & Psikoterapi Danışmanlık
Tlf:0224-246 03 46; 0542-214 82 15; ikarakilic@gmail.com
EĞİTİMİ:

İlkokul :
İsmet İnönü İlkokulu, Adana, 1960-1965
Ortaokul ve Lise:
Salihli Lisesi,Salihli-Manisa,1965-1971
Yüksekokul:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bornova-İzmir,1972-1978
Uzmanlık :
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Bursa, 1983-1987

10.12.1953 Yılında Nazilli'de doğdu.
Evli ve bir çocuklu

MESLEKİ GÖREVLERİ :

Denizli Merkez Hükümet Tabipliği,1978
Işıklar Askeri Lisesi, Bursa, Yedeksubay Tabip,1978-1980
Çekirge SSK Hastanesi, Bursa, Pratesyen Hekim, 1980-1983
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı Asistan Dr.,1983-1987
Mus Devlet Hastanesi, Psikiyatri Uzmanı,1987-1988
Özel Muayenehane Serbest Psikiyatrist ve Psikoterapist, Bursa, 1988-..........

MESLEKİ KURULUŞ ÜYELİKLERİ:

Türkiye Psikiyatri Derneği Bursa Şb.Yönetim Kurulu Başkanı
Alzheimer Derneği Üyesi
Biyolojik Psikiyatri Derneği Üyesi
Bursa,Nilüfer İlçesi İnsan Hakları Kurul Üyesi

ARAŞTIRMA VE YAYINLARI:
1. Enuresis ve Enkopresis Vak'alarında Nörofizyolojik ve Klinik İnceleme.VII.Ulusal Klinik Nörofizyoloji Kongresi; 25-27 Ekim, 1984.Antalya, Bildiri Özetleri.
2. Dexamethasone Suppressin Test in Major Depressin and Major Depression Like Psychotic Epilepsy. Abstract From An İnternational Commemorative Symposium Organised in Collabonation With WHO and WPA. Basle,5th-8th June 1986, p:36. "latest Finding on the Aetiology and Therapy of Depression".
3. Psychotic Epilepsy ( Affective Psychosis and Schizofhrenia Like Psychotic Epilepsy) An Electrophysiological-Biochemical Correlation. 17th Epilepsy İnternational Congress,Jarusalem,İsrael, September 6-11,1987, Book of Abstracts,p.118
4. Clobazam'ın Antiepileptik Etkisi. XXIII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, İstanbul.14-18 Eylül,1987,Özet Kitabı, s:13
5. Psikiyatrik Hastalarda Serebral Komputerize Tomografi.XXIII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, İstanbul.14-18 Eylül,1987,Özet Kitabı, s:27
6. Migren Profilaksisinde Verapamil Hidroklorid. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,Yıl:14 Sayı:1,Bursa 1987, Uludağ Üniversitesi Basımevi, 1987
7. Depresif Semptomatoloji Gösteren Psikiyatrik Hastalarda Komputerize Tomografi. XXII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı, s:159-169 ( Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir,1988).
8. Major Depresyon, Şizofrenik Depresyon ve Nörotik Depresyonda Deksametazon Supresyon Testi.XXII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı, s:170-183 ( Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir,1988).
9. Major Depresyon ve Major Depreyon Benzeri Psikotik Epilepside Deksametazon Supresyon Testi.XXII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı, s:148-158 ( Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir,1988).
10. Şizofreni ve Şizofreni Benzeri Psikotik Epilepside Deksametazon Supresyon Testi.XXII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı, s:54-63 ( Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir,1988).
11. Schizophrenia and Schizohrenia Like Psychotic Epilepsy: An Electrophysiological-Biochemical Correlation. Research Communivatious in Psychology, Psychiatry and Behaviour.Vol.13(1-2):129-139 (PJD Publication Ltd.,Westbury,N.Y.,1988
12. Major Depresyon ve Major Depresyon Benzeri Psikotik Epilepsi Olgularında Klinik Sepmtomatoloji ile Deksametazon Supresyon Testi'nin Korelasyonu. XXIV.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi,Ankara, 19-23 Eylül 1988. Serbest Bildiri Özetleri. s:111-112
13. Değişik Depresyon Tiplerinde Deksamethason Supresyon Testi. Uzmanlık Tezi. 1987, Psikiyatri Anabilim Dalı.